Pieniądze we współczesnym świecie

eurocentyNa dzień dzisiejszy mówi się że to właśnie pieniądz rządzi światem. Czy jest tak na pewno. Na to i inne pytania postaram się pokrótce odpowiedzieć i jednocześnie odpowiedzi te umieszczę na tym blogu. Pieniądze to bardzo ważny element dla każdego człowieka, otrzymujemy je za wykonaną pracę czy zwrot z inwestycji i wymieniamy z innym ludźmi na dobra intelektualne i materialne. Pieniądze są zatem nośnikiem wartości, dzięki nim możemy zapłacić za usługi i towary, dzięki pieniądzom handel i obrót stały się o wiele prostsze, w odległych czasach panował handel wymienny, co utrudniało wymianę dóbr. Dzięki pieniądzom handel uległ znacznemu uproszczeniu i wymiana stała się łatwiejsza. Obecnie rola pieniądza w gospodarce jest jeszcze silniejsza niż kiedyś. Dzięki pieniądzom powstają nowe inwestycje i miejsca pracy, dzięki pieniądzom następuje rozwój gospodarczy i postęp technologiczny, a banki i instytucje finansowe wpisały się na stałe w krajobraz naszych miast. Rola pieniądza jest bardzo duża i nic nie zapowiada aby w najbliższym czasie miała ulec zmianie, być może wraz z postępem technologicznym wprowadzony zostanie pieniądz cyfrowy ale sama idea płatności pozostanie ciągle niezmienna od setek lat.