Rachunek walutowy

250 euroKonto walutowe to rodzaj rachunku bankowego, który służy to przetrzymywania oraz obracania walutą obcą. W dzisiejszych czasach prawie wszystkie banki posiadają w swojej ofercie konta walutowe. Konto walutowe można założy w placówce banku lub poprzez wniosek internetowy. Konto walutowe może być przydatne dla osób często podróżujących oraz pracujących poza krajem. Także studenci przebywający na wymianie zagranicznej, będą potrzebowali rachunku bankowego w obcej walucie. Poza tym, konto walutowe okaże się niezbędne dla ludzi zarabiających w innej walucie niż złotówki. Osoby robiące zakupy przez Internet, również nie obejdą się bez konta walutowego. Banki oferując konta walutowe często rezygnują z pobierania opłat za prowadzenie rachunku oraz wybieranie gotówki z bankomatów. Wynika to z tego, iż banki zarabiają na różnicach kursowych obracanych środków. Konta walutowe nie posiadają oprocentowania i z reguły nie służą do przynoszenia zysków z odsetek. Bardziej, służy jako przydatne narzędzie do funkcjonowania w obcym kraju.

Lokata z najlepszym oprocentowaniem

wiele euro monetLokaty bankowe to bardzo popularna i bezpieczna forma oszczędzania pieniędzy. Lokaty dla klientów indywidualnych oferuje większość banków na polskim rynku. Oczywiście wśród tak wielu ofert znajdziemy wiele różnic zarówno w oprocentowaniu jak i innych warunkach umowy. Najważniejszym czynnikiem który bierzemy zazwyczaj pod uwagę przy wyborze lokaty bankowej jest jak najwyższe oprocentowanie, jest to oczywiście słuszny wybór, gdyż dzięki lokacie chcemy pomnażać nasze oszczędności. Przy wyborze lokaty warto zwrócić również uwagę na terminy naliczania zysków, oraz na to czy pieniądze złożone na lokacie możemy wypłacić przed upływem terminu, na który zawarta jest lokata, bez utraty zysków wynikających z oprocentowania lub bez płacenia kar umownych. Lokaty to bardzo bezpieczny produkt finansowy, praktycznie nie możemy na nim stracić, a dodatkowo mamy zapewnione stałe oprocentowanie na okres trwania lokaty. Przed zawarciem umowy zapoznaj się z ofertami różnych banków i dokładnie przeczytaj umowę.

Kredyty hipoteczne

hipoteka kredytKredyt hipoteczny jest to pożyczka udzielona na długi okres czasu i zabezpieczona hipoteką. Kredyty i pożyczki hipoteczne dzielą obecnie na kilka grup, z których największym znaczeniem cieszy się podział ze względu na cel. Według tego kryterium, kredyty udzielane są ze względu na: kredyt hipoteczno – budowlany, oraz środki pieniężne przeznaczone na zakup domu lub mieszkania. Typowe kredyty udzielane są w walucie narodowej, jednakże w dniu zaciągnięcia zobowiązania przeliczane są one na EURO, według bieżącego kursu. Spłata zobowiązania w walucie krajowej, również po bezpośrednim przeliczeniu raty, według ustalonego kursu. Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka. Oprócz niej tego typu kredyty wymagają zabezpieczeń dodatkowych, takich jak: poręczenie według prawa cywilnego, ubezpieczenie kredytu, możliwość jego zabezpieczenia wekslem bądź poręczenie osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową. Koszty kredytu hipotecznego są zazwyczaj bardzo duże. W ich skład wchodzą: prowizja, koszty notarialne, ustanowienie hipoteki i ubezpieczenie z cesją.