Wkład własny w kredytach

euro plonieNiemal wszystkie instytucje bankowe, jakie obecnie prosperują na rynku finansowym wymagają od potencjalnego kredytobiorcy wkładu własnego. Taka sytuacja oznacza, że kredytobiorca starający się o uzyskanie pożyczki w instytucji bankowej musi wpłacić pewną sumę pieniędzy, bądź też przedstawić do dyspozycji banku nieruchomość, a to będzie stanowić zabezpieczenie owego kredytu. Najczęściej banki wyznają zasadę, ze kredyt przez nieudzielony musi być niższy aniżeli wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Oprócz nieruchomości zabezpieczeniem kredytu mogą być także oszczędności czy też te koszty, które zostały w przeszłości poniesione. Takimi poniesionymi w przeszłości kosztami może być na przykład zakup działki, wniesione opłaty administracyjne, wyposażenie lokalu, czy też koszty budowy. Oprócz tego, jako wkład traktowane są inwestycje, obligacje, lokaty, a nawet bony skarbowe. Wysokość zabezpieczenia, czyli wkładu własnego traktowany jest, jako główny wskaźnik, który świadczy o wysokości kredytu, jaki zostanie udzielony.

Zdolność kredytowa

ruble banknotyKażdy bank przyjmując od klienta wniosek kredytowy musi przed podjęciem decyzji sprawdzić, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte zadłużenie kredytowe. Aby móc podjąć dobrą decyzję bank musi dokonać analizy zdolności kredytowej. Bank musi określić czy dochody, jakie posiada kredytobiorca wystarczą, aby spłacić w danym terminie zaciągnięte zobowiązanie. Podejmując tą decyzję bank bierze pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, jakie posiada potencjalny wnioskodawca, ale także to ile osób pozostaje na jego utrzymaniu. Z tych wyliczeń zostanie określona miesięczna spłata raty, zaś pozostałe dochody zostaną przeznaczone na wydatki gospodarstwa domowego. Niezwykle ważną rolę odgrywa, więc zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy, ponieważ to od niej zależy fakt, czy uzyska on kredyt czy też zostanie tej możliwości pozbawiony. Oczywiście zdolność kredytowa wiąże się nieodłącznie z posiadaniem umowy o pracę na czas nieokreślony, bądź też na bardzo długi okres czasu.

Kredyty hipoteczne

hipoteka kredytKredyt hipoteczny jest to pożyczka udzielona na długi okres czasu i zabezpieczona hipoteką. Kredyty i pożyczki hipoteczne dzielą obecnie na kilka grup, z których największym znaczeniem cieszy się podział ze względu na cel. Według tego kryterium, kredyty udzielane są ze względu na: kredyt hipoteczno – budowlany, oraz środki pieniężne przeznaczone na zakup domu lub mieszkania. Typowe kredyty udzielane są w walucie narodowej, jednakże w dniu zaciągnięcia zobowiązania przeliczane są one na EURO, według bieżącego kursu. Spłata zobowiązania w walucie krajowej, również po bezpośrednim przeliczeniu raty, według ustalonego kursu. Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka. Oprócz niej tego typu kredyty wymagają zabezpieczeń dodatkowych, takich jak: poręczenie według prawa cywilnego, ubezpieczenie kredytu, możliwość jego zabezpieczenia wekslem bądź poręczenie osoby trzeciej posiadającej zdolność kredytową. Koszty kredytu hipotecznego są zazwyczaj bardzo duże. W ich skład wchodzą: prowizja, koszty notarialne, ustanowienie hipoteki i ubezpieczenie z cesją.

Korzyści kredytowe

euro 550Obecnie kredyty i pożyczki można zaciągnąć za pośrednictwem kilku działających tam banków. Bardzo ważna rzeczą jest przed podjęciem decyzji, który z nich wybrać sprawdzenie ich warunków i porównaniu ofert. Bardzo ważnymi szczegółami, na które warto zwrócić uwagę wybierając kredyty jest to, czy zaciągając je można powoływać się nie tylko na dochody własne, lecz także współmałżonka, bądź też czy przysługuje on osobom samotnym wychowującym dzieci poniżej osiemnastego roku życia. Niezbędne jest także porównanie wartości oprocentowania kredytów, które wahają się w przedziale od sto dwa procent do nawet stu pięćdziesięciu procent. Kredyty charakteryzują się także różnego rodzaju wysokością prowizji, przypadającą w udziale banku. Korzyścią dla klienta jest wybranie tej najniższej, która nie spowoduje dużych dodatkowych kosztów. Wybierając rodzaj kredytu, klient powinien także rozważyć okres jego trwania, kwoty ujęte w ratach oraz możliwość jego zawieszenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Hipoteka – kredyt długoterminowy

kredyt euroKredyty hipoteczne to bankowe kredyty długoterminowe. Owe zobowiązania zaciągnąć można w niemal każdym banku. Banki oferujące banki we wszystkich miastach w Polsce, również mogą udzielić je swoim klientom. Są one zaciągane na duże sumy pieniężne, a najczęściej przeznaczone na zakup, remont czy budowę domu. Kredyty można brać w dwóch walutach, są to polski złoty oraz euro. Dzięki możliwości zaciągnięcia dużego zobowiązania kredyty te pozwalają spełnić marzenia wielu polaków. Kredyty, a szczególnie hipoteczne można przeznaczyć nie tylko na nieruchomości, lecz na wiele innych celów. Często przeznaczone są na zakup luksusowego samochodu, bądź też na otwarcie własnego interesu. W obecnych czasach kredyty hipoteczne są bardzo często zaciągane i z tego też względu cieszą się ogromną popularnością. Długi czas spłaty pozwala na spokojne ich regulowanie. Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić by go otrzymać. Przede wszystkim jest to płynność finansowa kredytobiorcy, gdyż bank udzielając tak wielkich pożyczek musi mieć odpowiednie zabezpieczenie.

Wypowiedzenie umowy hipotecznej

hipoteka domWypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny to szczególnie dotkliwy stres. Dlatego, że kredytobiorca traktują już kredytowane mieszkanie jak swoje własne, mieszkają w nim już długo, przyzwyczaili się do niego. I owszem, mieszkanie w kredycie jest własnością kredytobiorcy, ale oczywiście jest też obciążone hipoteka na rzecz banku który skredytował zakup tego mieszkania. Wypowiadając umowę o kredyt, bank wzywa do zapłaty całości pozostającego kredytu wraz z dodatkowymi kosztami. Trudno sobie wyobrazić, aby kredytobiorca, który spóźniał się ze spłacaniem rat, dał nagle rade spłacić cała resztę kredytu od razu. Gdy bank wypowie kredyt, to egzekucja takiego kredytu nie poprzedzi sądowy nakaz zapłaty od którego można się odwołać. Bank bowiem jest uprawniony do wystawienia tytułu egzekucyjnego i za plecami kredytobiorcy skieruje ów do sądu a sąd nada takiemu tytułowi klauzulę wykonalności. Tylko tyle trzeba i już komornik może zacząć swą pracę. Kredytowy dłużnik żyje więc w nerwowej niepewności, bo w każdej chwili komornik może wkroczyć do akcji, zajmując wynagrodzenie za pracę.